Corn Scraper – Google Play Store – Android Game

Corn Scraper – Google Play Store – Android Game


Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leventtoptas.cornscraper

Slicing soap, flakes, grass has never been so satisfying and breathtaking . Enjoy the destruction now!

Hold to slice things, but watch out the obstacles
Corn peeling, corn scraper
– Best Hyper Casual Game
– Infinite Levels
– High Quality Graphics
– Simple and addictive gameplay

Zorunlu makale – insanlık için

‼️ Herkes paylaşsın ‼️

Selamun aleykum. Arakan’da tarihin en ağır ve acı katliamı yaşanıyor. Avrupa Rohingya Konseyi, Myanmar ordusunun Arakan’da son 3 günde 2-3 bin Müslümanı katlettiğini duyurdu. Müslüman kardeşlerimiz, yaşlısı kadını çocuğu demeden diri diri yakılıyor. Kadınlara tecavüz ediliyor, hamile olanlar iple asılıyor. Çocuklar diri diri yakılıyor, vücutlarının her yerinde yanık izleri mevcut. Erkeklerin durumu da aynı, vücutlarında ağır yaralar var, bazılarının bacakları kesilmiş vaziyette. 1000den fazla yaralı kardeşlerimiz var. Bu zulme sessiz kalmak bir müslümana yakışmaz. Irkımız farklı olabilir fakat dinimiz, rabbimiz, peygamberimiz aynı. “Benim paylaşmam ile ne olacak ki” deme. Allah’ın karşısına çıktığında “Ya rab, elimden bu zulmü duyurmaktan ve dua etmekten başka bir şey gelmedi” diyebilesin. Sen paylaşırsan diğeri de paylaşır. Bir olma zamanı, onlar senin de kardeşin!

_”Bir zulmü engelleyemiyorsanız, en azından onu duyurun.”_ *Hz. Ali (kvc)*

_”Eğer bir kötülük görürseniz, elinizle düzeltin. Elinizle düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Dilinizle de düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin. Fakat buğz etmek imanın en zayıf derecesidir.” _ *Hadis-i Şerif *

_”Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz.”_ *Hadis-i Şerif*

_”Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim, mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onun kusurunu örter.”_ *Hadis-i Şerif *

Word excel programında otomatik büyükharf, küçük harf tuş kombinasyonu

Word, outlook ve powerpointte yazılan cümle veya kelimeyi
otomatik olarak büyükharf, küçük harf veya yazım düzeni olarak değiştirmeniz mümkün.

Nasıl mı?  
Bu yukarıda saydığımız 3 programda da belgemizin içindeki kelime veya cümleleri seçerek Shift+f3 tuşuna birlikte basıyoruz. İlk bastığımızda kelime küçük harfle yazılı ise büyütür. İkinci bastığımızda ise sadece baş harfi büyütür. Deneyip bu yöntemi tatbik edebilirsiniz.

Excelde kelime ve cümlelerde büyük küçük harf ve yazım düzeni olarak değişiklik yapmak

Excelde büyük harf/küçük harf veya yazım düzeni olarak değiştirmek için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz. Örnek resimde de olduğu gibi;

=BÜYÜKHARF(A1)

=KÜÇÜKHARF(A2)

=YAZIM.DÜZENİ(A3)

yazarak resimdeki örnekteki gibi basitçe değiştirebilirsiniz.

herkese kolaylıklar..

T-SQL ile tarih içeren bir alanı saat kısmını değiştirmeden güncellemek

T-SQL ile tarih içeren bir alanı saat kısmını değiştirmeden güncellemek istediğimizde aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Öncelikle sorgu ekranında set dateformat komutunu çalıştırarak kullanacağımız tarih biçimini belirtmekte fayda var. Burada gün-ay-yıl şeklinde tarih biçimi kullanacağımızı bildiriyoruz.

set dateformat dmy

Daha sonra update etmek istediğimiz kayıtları Select sorgusu ile ekrana alalım. Sorgunun başında saat ve tarih alanını Convert fonksiyonu ile nasıl ayrı ayrı alabileceğimizi görebilirsiniz.

select convert(varchar,PostTime,108) “Saat”, convert(varchar,PostTime,103) “Tarih”,* from [AdventureWorks2012].[dbo].[DatabaseLog] where DatabaseLogID<10

DatabaseLog tablosundaki PostTime alanında 14 Mart 2012 olan kayıtları saatleri değişmeden 18 Şubat 2011 yapmak istediğimizi varsayarsak aşağıdaki sorgu ile kayıtları güncelleyebiliriz.

update [AdventureWorks2012].[dbo].[DatabaseLog]

set PostTime=convert(datetime,’18.02.2011′) + convert(varchar,PostTime,108) where DatabaseLogID<10

Sorguyu çalıştırdığımızda 9 kaydın güncellendiğini görebiliriz.

Daha sonra yine select sorgusu ile güncellenmiş kayıtlarımıza baktığımızda sonucun istediğimiz gibi saat kısmı bozulmadan sadece tarih kısmının güncellendiğini görebiliriz.

select * from [AdventureWorks2012].[dbo].[DatabaseLog] where DatabaseLogID<10

 

T-SQL Upper ve Lower Fonksiyonları

T-SQL ile bir alanı büyük harfe çevirmek istediğimizde varsayılan olarak UPPER fonksiyonu İngilizce diline göre çalışır ve sonucu buna göre getirir. Fakat bazı durumlarda bu fonksiyonun sonuçları Türkçe alfabeye göre getirmesini istediğimiz durumlar olabilir.

Aşağıdaki örnekte “Collate” ifadesini kullanarak sonucu nasıl Türkçe getireceğimizin bir örneğini bulabilirsiniz.
Upper fonksiyonunu Collate ifadesi olmadan kullanırsak “Sinan Bilgin” “SINAN BILGIN” olarak büyük harfe çevrilirken UPPER fonksiyonuna Collate Turkish_CI_AS parametresi eklediğimiz zaman sonuç Türkçe olarak büyük harfe çevrilerek yani “SİNAN BİLGİN” olarak karşımıza geliyor.

Aynı sorgunun AdvantureWorks veritabanı üzerinde uygulanışını içeren örneği aşağıda bulabilirsiniz.

select BusinessEntityID, FirstName, LastName, UPPER(FirstName) “Buyukharf Adi”, UPPER(LastName) “Buyukharf Soydi”,

UPPER(FirstName Collate Turkish_CI_AS) “Turkce Buyukharf Adi”, UPPER(LastName Collate Turkish_CI_AS) “Turkce Buyukharf Soyadi”

from [AdventureWorks2012].[Person].[Person]

Türkçe olarak yazılmış bir ifadeyi T-SQL LOWER fonksiyonu ile küçük harfe çevirmek istediğimizde ise Collate ifadesi kullanmamıza gerek olmuyor. Aşağıda bulunan örneği incelerseniz LOWER fonsiyonunun istediğimiz sonucu döndürdüğünü görebilirsiniz.

select LOWER(‘SİNAN’) “Kucuk Harf Adi”, LOWER(‘BİLGİN’) “Kucuk Harf Soyadi”

Özetleyecek olursak Collate ifadesi kullanarak bazı harfleri Türkçe olarak büyük yada küçük harfe çevirebiliriz, bu şekilde dönüştürmek istemediğimiz karakterleri içeren kayıtları ise NOT LIKE ile eleyerek istediğimiz sonuçları alabiliriz.

Örneğin içinde “ü” harfi geçen kayıtları büyük harfe çevirmek istemiyorsak WHERE Lastname NOT LIKE ‘%ü%’ ile filtreleyebiliriz.

Pokemon go cheats pokevision 5 pokemon go hacks

  • Pokemon Complete Gba Hacks
  • Pokemon Go Coins Hack
  • Hack For Pokemon Go Balls
  • Good Pokemon Rom Hacks
  • Pokecoins How To Get Pokemon Go

When a competitor teams has reported a Workout room, you are able to problem it through the use of Pokemon you�ve found to fight the defending Pokemon. Struggles are complicated and a great time. You have chosen which of this Pokemon will join in. Just about every Pokemon has two symptoms, and that can also dodge the defending Pokemon�s assaults in case you swipe left or right. In the event the Pokemon be successful the conflict, than the Gym�s Status is lowered. Right after the Gym�s Status drops to absolutely nothing, the defending group seems to lose control of the health club, which means you or other participant could then manage it by assigning a Pokemon to defend it.

Hack Pokemon

Once your teams has management of a fitness center, team members can add to the Gym�s Reputation and range by fighting the defending Pokemon. These education struggles versus your group enable your Pokemon quality as efficiently. As compared to the Health and fitness center gets to an increased position, your company can assign alot more Pokemon to defend it. In addition you can organization track of your family members and war at a rival Workout center together again to get down much better Health clubs much faster.

You can still correct an array of problems in numerous lists, particularly getting Pokemon and exploration. By doing these obstacles, you will discover accomplishment medals that would appear in your participant account. Strive your greatest to discover countless medals as you How To Free Coins For Pokemon Go For Free <a href=”http://pokemongo-freecoins.org/”>pokemon go hack android how pokemon go hack on mac only here possibly can!

Pokemon GO In addition to

A portable unit known as the Pokemon GO Furthermore helps Pokemon GO game enthusiasts to have enjoyment from the game play even though they�re not taking a look at their cell phones. The device joins towards phone by Bluetooth and notifies the gamer about occasions inside online game-including the outward appearance of your Pokemon neighborhood-employing an Encouraged and shake. Additionally, people can grab Pokemon or accomplish other simple actions by pressing the link within the mobile phone.

Free to Execute

Pokemon GO is obtainable for down load free of charge in the Software Retailer and Search engines like google Play the game. Pokemon GO is free to use, with tons of enjoyable fun-based activities and Pokemon to find out at each and every transform. For competitors who want to grow their Pokemon GO have even more, specific products and has is generally reached using in-application expenses. Athletes can expend real cash on PokeCoins, the in-game foreign currency of Pokemon GO. PokeCoins could then be exchanged for electric power-ups, even more objects, along with improvements.

Photograph A great time

As soon as you experience a Pokemon through the outdoors, you can still turn on your camera function, adding the wild Pokemon directly into live life arena exactly where your camera is encountering. Then collect the second having the in-action camera equipment you could find in your particular Bag. Line up your picture thus hitting the shutter tab to accept shot. The snapshot will likely then be kept with your smartphone�s graphics so you might discuss all the same you�d like.

Audio by Junichi Masuda

Pokemon GO will provide all-new audio composed by Adventure FREAK�s Junichi Masuda. Mr. Masuda worked on Pokemon adventures mainly because the start and possesses created you will find many timeless and terrific music which all have impressed admirers for many years.

Good friend Pokemon

With your Friend Pokemon characteristic, one can decide on a much-loved Pokemon from your own line traveling on your side area, opening up in-game benefits and ordeals. Your Friend Pokemon will show up together with your Instructor avatar upon user profile monitor and compensation you with very helpful additional bonuses-particularly Chocolate-just like you go from it. And there’s significantly more in store on the Partner Pokemon include-getting before long!

Pokemon Evaluation

Genel kategorisine gönderildi | 1 Yanıt

Google adsense ödemeyi ne zaman yapar?

Google adsense ödemeyi ne zaman yapar? Google param ne zaman gelir sorularının cevabını ilişkin yazım dilerim aydınlatıcı olur.

Google daki alacağınız ödeme için sizin ayarladığınız (minimum 200 tl) eşiği geçtiğinde ilk ödeme gününde paranız google adsense yönetim panelinden doğrulama ile belirlemiş olduğunuz banka hesabına yatar. Örnek vermek gerekirse,

1 nisan da hesap bakiyeniz 219 TL olarak sisteme yansıdı. Engeç 21 nisana kadar ödemeniz hesabınıza aşağıdaki gibi yatırılmış olacaktır. Dilerseniz ödeme eşiğini değiştirerek 500 TL olunca ilk ödeme gününde hesabıma yatsın deme hakkınız var.

adsense-odeme-basitcozum1
Tabi google bunu yeniden belirleme hakkına sahiptir.

asus zenfone 6 hakkında

asus zenfone 6

Yaklaşık 6 aydır kullandığım ve ikinci el olarak bir arkadaşımdan 500 liraya aldığım asus zenfone 6 telefonum hakkında yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Artıları eksileri şeklinde listeleme yapmadan paylaşacağım.

Öncelikle ilk aldığımda çok memnundum, kocaman ekran (6inç), intel işlemci, gyro sensor, darbelere karşı aşırı dayanıklı IPS ekran, bluetooth 4.0, çok renkli bildirim ledleri, çift hatlı vs. gibi güzellikleri olduğu, eksileri az olduğu anlamına gelmiyor 🙁

zenfone 6 basitcozum.com

zenfone 6 basitcozum.com

Boyutundan dolayı taşımakta bile zorlanmaya başlıyorsunuz, ne cepte taşıyabiliyorsunuz ne de elde. Arama yapmak istediğinizde ilk olarak 2-3sn kadar bekletiyor, kamera kalitesi yerlerde, ses düzeyi yeterli değil, oyun performansı vasat, görüntülü görüşme desteklemiyor ve malesef 4.5g uyumlu değil.

VR, virtual reality performansı, neredeyse tüm sensör tiplerini desteklediği için fena değil ancak aldığınız VR gözlüğüne yerleştirmede sıkıntı yaşayabilirsiniz, zira hem büyük hem kalın. töbe töbe… 🙂

Dayanıklılık konusuna gelecek olursak, en az 20 kere düşürmüşümdür. Hiçbir sorun yaşamadan ufak sıyrıklarla çalışmaya devam etti. son olarak bir tavsiye yatağınızda, uyumadan önce şöyle bir facebooka bakayım derken dikkat etmeniz gereken husus aman telefonu yüzünüze düşürmeyin çünkü ağır  olduğu için (yaklaşık 200gr) fena sızlatıyor…

www.basitcozum.com

whatsapp kapalıyken ileti gelmeme sorunu

whatsapp kapalıyken ileti gelmeme sorunu!

iphone da whatsapp taskta kapalıyken mesaj gelmiyor. whatsapp ı açmadan mesajlar tüm ayarları yapmanıza rağmen gelmiyor ise yapacağınız işlemleri anlatacağım.

Genelde iphonelarda olan bir sorundur. Android işletim sistemli telefonlarda nadiren olur bu yüzden iphonelardaki çözümünü anlatalım.

Bu soruna iphone ios 9.2 sıkca rastlanır bu yüzden telefonunuzu ios 9.1 e döndürmeniz sorunu derhal çözecektir. hadi başlayalım!

1. Aşama: Sıfırdan kurulum olacağı için iPhone veya iPad cihazınızda bulunan önemli bilgileri yedekleyin.

2. Aşama: Cihazını ile uyumlu IPSW dosyasını indirin. (https://ipsw.me/) adresinden

3. Aşama: iTunes son sürümünü indirin.

4. Aşama: Ayarlar>iCloud>iPhone’umu bul seçeneğini pasif hale getirin.

5. Aşama: iPhone veya iPad’i PC/Mac’e bağlayın ve iTunes yazılımını çalıştırın.

6. Aşama: iPhone veya iPad’i DFU moda alın. DFU moda almak için “Ana ekran tuşuna” ve “Güç düğmesine” aynı anda basılı tutun. 10 saniye basılı tuttuktan sonra iTunes “Kurtarma Modu” uyarısı verecek.

dfu mod çalıştırma

dfu mod çalıştırma

7. Adım: Kurtarma modu uyarısına tamam dedikten sonra normal PC kullanıcıysanız “Shift” tuşu ile Mac os kullanıyor iseniz “Option” tuşuna basılı tutarak “iPhoneu Geri Yükle” seçeneğine tıklayın.